Відкритий урок фізики у 7 класі

Автор уроку: Павлова Оксана Іванівна, учитель фізики Лукашівського НВК, спеціаліст вищої  категорії.                               Предмет: фізика.

Клас: 7.

Тема уроку: Фізичні тіла й фізичні явища. Властивості тіл.

Мета уроку:

сприяти формуванню уявлень про фізичні тіла, їх властивості та явища; доповнити знання учнів про характерні ознаки фізичних явищ і їхню відмінність від інших явищ; основні види фізичних явищ, їхні приклади;

розвивати дослідницькі навички, увагу, пам'ять, вміння проводити та аналізувати досліди, аналізувати результати, прищеплювати навички  інтелектуальної праці. Сприяти формуванню в учнів діяльнісної, предметної, саморозвитку та самоосвіти компетентностей;                                          

викликати інтерес школярів до фізики як науки, бажання до самостійного здобуття знань, показати міжпредметні зв’язки з природознавством.

Очікувані результати:  учень (учениця):

знає й розуміє: характерні ознаки фізичних явищ і їхню відмінність від інших явищ; основні види фізичних явищ, їхні приклади, застосування фізичних явищ у  техніці; властивості тіл.

уміє: пояснити властивості тіл.

Тип уроку: комбінований з використанням технології особистісно орієнтованого навчання, ІКТ, проблемного навчання, інтерактивних та ігрових технологій.

Методи та прийоми: дослідницький, проблемно-пошуковий,  пояснювально-ілюстративний, стратегія «Асоціативний кущ», метод «Мозковий штурм», метод «Прес»,  робота в групах, вправи «Коректор», «Ромашка», евристична бесіда, демонстрація реальних та віртуальних дослідів, розповідь вчителя, робота з таблицями, взаємооцінювання, ігри «Хто швидше?», «Клубочок».

Обладнання: Комп’ютер,  презентація в Power Point, відеофрагменти уроку, картки з табличками, квітка «Ромашка із запитаннями», жолоб, металеві кульки різної маси, математичний маятник, рідинний манометр з теплоприймачем, ебонітова паличка, електрофорна машина з султанчиками, постійний магніт, магнітна стрілка, опукла лінза, екран.

Місце проведення: кабінет фізики (наявність комп’ютера).

Оформлення дошки:

По центру: запис теми уроку.

Зліва: епіграф «Скажіть мені – і я забуду                                             

Покажіть мені – і я запам’ятаю

Дайте можливість обговорити – і я зрозумію

Дайте можливість навчити  інших – дійду досконалості.

                                                                                      Конфуцій

    По центру: девіз уроку  «Успіх приходить до того, хто його прагне».


План уроку


І. Мотиваційний етап

1. З’ясування емоційного настрою. Стратегія «Асоціативний кущ»

2. Актуалізація  опорних знань. Метод «Мозковий штурм»

ІІ. Етап цілевизначення і планування діяльності.

1. Постановка проблеми.

2. Ознайомлення учнів із темою, метою уроку. 

3. Робота з епіграфом.

4. Узгодження цілей і плану уроку. Метод «Прес»

ІІІ. Опрацювання навчального матеріалу.

1.  Розповідь вчителя з елементами бесіди.

2. Перегляд відео з голосовим супроводом «Властивості тіл у різних агрегатних станах».

3. Обговорення  відео з  наступним заповненням таблиці.

4.  Демонстрації  дослідів. Фронтальна робота з класом.

5. Фізкультхвилинка  (супроводжується  відеофрагментом «Україно, ти моя надія»). 

6. Представлення учнями презентації «Фізичні явища навколо нас».

7. Інтерактивна вправа «Ромашка».

8.  Диктант «Фізичні тіла, речовини, явища».

9. Робота в групах з подальшою взаємоперевіркою.  Вправа «Коректор».

10. Обговорення відповіді на проблемне запитання.

ІV. Рефлексивно-оцінювальний етап.

  1. Бесіда.

2. Гра «Клубочок»

3.Оцінювання учнів.


Хід уроку


І. Мотиваційний етап.

1. З’ясування емоційного настрою. Стратегія «Асоціативний кущ»

 -  Почати сьогоднішній урок я вирішила зі слів «Успіх приходить до того, хто його прагне». (Слайд 1)

Кожному з вас хочу побажа­ти, щоб на цьому уроці ви були:

«У» — усміхненими;

     «С» —  спритними;
    «П»   працьовитими;
    «І» — ініціативними;
    «X» — хоробрими.    

Іншими словами, я бажаю вам натхнення і співпраці  і сподіваюсь,що на уроці нас чекає успіх!  

2. Актуалізація  опорних знань.  Метод «Мозковий штурм»

Під час вивчення курсу природознавства ви  ознайомилися з природними і рукотворними тілами, їх характеристиками  та деякими властивостями.

1) Які природні тіла нас оточують?

2) Назвати приклади фізичних тіл?

3) Які характеристики тіл ми знаємо?

4) З чого складаються всі тіла?

5) Що таке дифузія?

6) В яких агрегатних станах може перебувати речовина?

ІІ. Етап цілевизначення і планування діяльності.

-  Назвіть відому вам речовину, яка може перебувати у трьох агрегатних станах і має різні властивості? (Водяна пара, вода та лід – це три агрегатні стани тієї самої речовини, утвореної однаковими молекулами – молекулами води.)


1. Проблемне питання:  «Чому фізичні властивості тіл, що перебувають у різних агрегатних станах, відрізняються одна від одної?  Які властивості мають речовини в різних агрегатних станах?» (Слайд 2)


2. Ознайомлення учнів із темою, метою уроку.  (Слайд 3)


   Отже,  з курсу природознавства ви знаєте, що практично будь-яка речовина може перебувати в різних агрегатних станах. Давайте їх повторимо:


(Газоподібний; рідкий; твердий.)


Сьогодні на уроці ми доповнимо та узагальнимо ваші знання про фізичні властивості тіл у різних агрегатних станах, навчимося розрізняти кристалічні та аморфні тіла, з’ясуємо чи залежать лінійні розміри тіл від температури.


3. Обговорення епіграфа. (Слайд 4)


4. Узгодження цілей і плану уроку.  Метод «Прес»


  Висловіть, будь ласка, свої думки таким чином:


«Я вважаю…», «Оскільки…», «Наприклад…», «Отже…»


(учні висловлюють свої думки)


ІІІ. Опрацювання навчального матеріалу.


1. Розповідь вчителя з елементами бесіди.


Коли ми чуємо слово «тіло», то здебільшого згадуємо живих істот: людину чи тварину. Однак воно має набагато ширше значення. Тілом у науці називають все живе та неживе, що створили природа або людина.


Птах і рослина, маленька комаха і великий слон, ти сам, будинок, у якому ти живеш, хмари на небі, автомобіль - усе це приклади тіл. Як бачите, тіла дуже різноманітні. (Слайд 5)


Фізичним тілом  називають будь-який предмет.


- Пригадайте, будь ласка, з курсу природознавства які характеристики має  тіло? (форма, розміри, маса, об’єм ) (Слайди 6-9)


- Озирніться навкруги та назвіть фізичні тіла, що нас оточують.


(учні називають стіл, парта, ручка, зошит, м’яч, годинник тощо)                                  - А тепер назвіть речовини, з яких складаються ці тіла.                                          (Діти наводять багато прикладів; можна звернути їхню увагу на те, що повітря — теж «повноправна» речовина.)


- Чим відрізняються один від одного три лінійки, які у мене в руках? (Зроблені з різного матеріалу: дерево, пластмаса, метал.)


-  Який можна зробити висновок? (Тіла можуть відрізнятися речовиною.)


- Що таке речовина? ( Це те, з чого складається фізичне тіло.)


Висновок.  У фізиці використовують спеціальні слова - терміни:


Фізичне тіло - це будь-який предмет. Речовина - це те, з чого складаються фізичні тіла. (Слайд 10 )


2. Перегляд відео з голосовим супроводом «Властивості тіл у різних агрегатних станах » https://www.youtube.com/watch?v=CwQ3-a03s3U


Роздаю картки з табличками, які учні будуть заповнювати після  перегляду відео фрагменту.


 Діти, у кожного з вас на парті є картки з таблицею, яка на половину заповнена. Ваше завдання: під час вивчення нового матеріалу заповнити таблицю повністю. Для кожного агрегатного стану, в якому може перебувати речовина потрібно записати приклади речовин, які знаходяться у відповідному стані та фізичні властивості цього стану. Потім картки вклеїти в зошит.


3. Обговорення  відео з  наступним заповненням таблиці. (Додаток 1)


№ п/п

Стан речовини

Речовина

Властивості речовини

Сили взаємодії між молекулами

1

 

Твер

дий

 

Криста

лічні

Лід,

сіль,

графіт

Зберігає форму, об’єм,

нестислива, міцна

Виникають великі сили притягання

Аморф

ні

Віск,

скло,

смола

Зберігає форму, об’єм,

нестислива,

пластична

Виникають великі сили притягання

2

Рідкий

Вода,

ртуть,

газ

Легко змінює форму, не змінює об’єм, майже не стислива

Виникають слабкі сили притягання

3

Газоподібний

Водяна пара,

кисень

Легко стискається, заповнює весь наданий  об’єм

Сили відштовхування, які проявляються лише при ударах молекул


4. Демонстрації  дослідів. Фронтальна робота з класом.


Явища природи - все, що відбувається в природі.


Пояснити явище - значить вказати на його причини: зміна дня та ночі пояснюється обертанням Землі навколо своєї осі; щоб пояснити зміну пір року, довелось як слід розібратися і в русі Землі по орбіті навколо Сонця; виникнення вітру пов’язане з різним нагріванням повітря в різних місцях...


Явища природи, вивченням яких займається фізика, називаються фізичними явищами.  (Слайд 11  )


1) за допомогою жолоба і металевих кульок, математичного маятника показую механічну взаємодію.


Запитання:


-  Що роблять всі ці тіла після взаємодії?  (рухаються)


- Які ще приклади механічного руху можна навести? (рух автомобіля, падіння тіл на землю, гальмування автомобіля, рух космічних апаратів, рух Землі навколо Сонця)


Висновок. Механічні   – це явища , які пов’язані з рухом тіл.


Наприклад: політ ракети, рух автобуса, падіння м’яча, рух Землі навколо Сонця.


 2) звертаю увагу дітей, якщо не торкатися теплоприймача, який приєднаний до манометра, то рідина в колінах манометра знаходиться на одному рівні. Потім, приклавши руку до теплоприймача, спостерігаємо як вода в коліні манометра, яке приєднане до теплоприймача, опускається вниз. Якщо руку прибрати, то рідина повернеться на місце. 


 Запитання: Про зміну якої величини йдеться? (про зміну температури)


Висновок. Теплові – це явища пов’язані із зміною температури тіла.


Наприклад: танення снігу, згоряння палива в двигуні автомобіля, кипіння води.


 3) Заряджаємо електрофорну машину, наблизити кульки так, щоб відбувся іскровий розряд. До кульок електрофорної машини причіплюємо султанчики і спостерігаємо як вони притягуються, коли приєднані до різних кульок і відштовхуються, коли приєднані до однієї кульки.


Запитання:


- Які є види зарядів?


- Чому відбулося протягування і відштовхування? (в природі існує два види зарядів, однойменні відштовхуються, різнойменні притягуються).


Висновок. Електричні – це явища пов’язані із перерозподілом заряджених частинок ( позитивних і негативних).


Наприклад: розряд блискавки, електризація волосся.


4) розглядаємо взаємодію постійного магніту з  магнітною стрілкою. Звертаю увагу дітей, що магнітна стрілка, якщо нема поблизу магніту розташовується в магнітному полі Землі.


(Учні пригадують з природознавства, що магніт має два полюси північний і південний, Земля – постійний магніт.)


Висновок. Магнітні – це явища пов’язані із існуванням особливого виду  матерії навколо рухомих заряджених частинок .


Наприклад: обертання магнітної стрілки, магнітні полюси Землі.


5) отримуємо на екрані за допомогою лінзи зменшене зображення вікна. Пояснюю, що таким способом отримують фотографії, кінофільми.


Запитання:


- Де використовують лінзи?


(Лінзи використовують окулярах, мікроскопах, кінопроекторах.)


Висновок.  Світлові – це явища пов’язані із здатністю людського ока          сприймати світло.


Наприклад: сонячне світло, світіння електричної лампочки.


6) демонструємо  звук камертону, включаємо  музику на мобільному телефоні.                                 


Висновок.  Звукові – це явища пов’язані із здатністю живих істот сприймати


 коливання частинок навколишнього середовища .


Наприклад : пташиний спів , голос людини , грохот грому .


5. Фізкультхвилинка «Україно, ти моя надія» 


 https://www.youtube.obuchonok.com.ua 


6. Представлення учнями презентації «Фізичні явища навколо нас»


      - Презентація учнів «Фізичні явища навколо нас»  (Слайди 12-37 )


7.  Інтерактивна вправа «Ромашка»


На заздалегідь виготовленій паперовій ромашці, на зворотній стороні кожної пелюстки записано запитання. Учнів по черзі відривають пелюстки читають запитання і відповідають на них.


  • Наведіть приклади явищ природи.

  • Наведіть приклади фізичних тіл.

  • Що розуміють під фізичним явищем?

  • Які види фізичних явищ ми знаємо?

  • Виберіть з перерахованих прикладів тіла і речовини: вода, граніт, крапля води, повітря в камері м'яча, молоко, гранітна плита, ручка.


  • За якими ознаками можна відрізнити рідину від твердого тіла?

  • Недосвідчений електрик натягнув тонкий електричний провід між двома стовпами практично горизонтально. Що може статися, якщо температура різко зменшиться?


 8.  Диктант «Фізичні тіла, речовини, явища»


 Зачитую слова, учні заповнюють таблицю (2 учня на відкидних дошках).


Фізичне тіло

Речовина

Явище


 


 Свинець, грім, рейка, веселка, алюміній, світанок, Місяць, спирт, ножиці, ртуть, снігопад, стіл, мідь, вертоліт, нафта, кипіння, телефон, повінь, постріл, вода, вітер, праска. : стілець, деревина, ложка, алюміній, дощ, залізо, мідь, гума, крапля води, зірки, повітря, кисень, вітер, блискавка, землетрус, масло, компас, вода.


Перевіряється робота взаємоперевіркою.


9. Робота в групах з подальшою взаємоперевіркою.  Вправа «Коректор »


Вставте пропущені слова  в таблицю «Явища природи» (Додаток 2 )


 


Явища

Характерні прояви

Приклади

Механічні

Переміщення тіла, зміна форми або об’єму тіла.

·                   Падіння тіл на Землю (притягання тіл до землі).

·                   Рух літака, машин, людей тощо.

Теплові

Зміна температури чи агрегатного стану речовини.

·                   Нагрівання, охолодження.

·                   Кипіння рідини.

·                   Випаровування води

·                   Замерзання води.

Електричні

Супроводжується переміщенням заряджених частинок речовини.

·                Електричний струм.

·                Взаємодія заряджених тіл.

·                Блискавка.

·                Протягування дрібних предметів до грібенця, потертого об волосся.

Магнітні

Супроводжуються поворотом магнітної стрілки

·                Протягування до магнітів залізних предметів.

·                Обертання магнітної стрілки.

·                Електромагніт.

Звукові

Коливання частинок середовища, що поширюється в просторі.

·                Писк при польоті комара.

·                Дзинчання при польоті мухи.

·                Гуркіт двигуна.

Світлові

Передача енергії променями.

·                Світіння Сонця, ел. лампи.

·                Розкладання світла на сім кольорів (веселка)

·                Відбивання і заломлення променів.

Хімічні

Молекули змінюються за складом

·                Горіння вугілля, дров.

·                Гасіння соди оцтом.


 


Під час заповнення таблиці демонструю кожен вид фізичних явищ за допомогою ППЗ «Бібліотека електронних наочностей. Фізика 7-9».


10. Обговорення відповіді на проблемне запитання.


Чи готові ви пояснити, чому ж фізичні властивості речовин, які утворені однаковими молекулами, але перебувають у різних агрегатних станах, відрізняються одна від одної?


Відповідь: Все залежить від розташування та сил взаємодії між молекулами речовин в різних агрегатних станах.


ІV. Рефлексивно-оцінювальний етап


1. Бесіда


- На які питання «Чому?» відповіла сьогодні фізика?


- Чи були слова Конфуція актуальними на нашому уроці і чому?


- Що найбільше сподобалось на уроці, що б змінили?


2.  Гра «Клубочок» (Слайд 38 )


Учні передають один одному клубочок  і намотуючи ниточку продовжують речення:


- Сьогодні на уроці я повторив…


- Сьогодні на уроці я дізнався…


- Я не знав, а тепер знаю…


- Я забув, а тепер пригадав і засвоїв…


3. Оцінювання учнів .


Я щиро вдячна вам за урок і дуже тішуся з того, що багато з вас досягли успіху сьогодні на уроці, а всім бажаю успіху завжди!  (Слайд39)


Домашнє завдання:


Обов’язкове:


1. Опрацювати §____  , відповідати на запитання. 


2. Підготуватися до виконання Л.Р.


 

Додаток 1


Картка з таблицею


№ п/п

Стан речовини

Речовина

Властивості речовини

Сили взаємодії між молекулами

1

Твер

дий

 

Криста

лічні

Лід, сіль,

графіт

Зберігає форму, об’єм,

нестислива, міцна

Виникають великі сили притягання

Аморф

ні

Віск, скло,

смола

Зберігає форму, об’єм,

нестислива, пластична

Виникають великі сили притягання

2

Рідкий

Вода, ртуть, газ

Легко змінює форму, не змінює об’єм, майже не стислива

Виникають слабкі сили притягання

3

Газоподібний

Водяна пара, кисень

Легко стискається, заповнює весь наданий  об’єм

Сили відштовхування, які проявляються лише при ударах молекул

Додаток 2       


Таблиця «Явища природи»


Явища

Характерні прояви

Приклади

Механічні

Переміщення тіла, зміна форми або об’єму тіла.

·          Падіння тіл на Землю (притягання тіл до землі).

·          Рух літака, машин, людей тощо.

 

Теплові

Зміна температури чи агрегатного стану речовини.

·          Нагрівання, охолодження.

·          Кипіння рідини.

·          Випаровування води

·          Замерзання води.

Електричні

Супроводжується переміщенням заряджених частинок речовини.

·      Електричний струм.

·      Взаємодія заряджених тіл.

·      Блискавка.

·      Протягування дрібних предметів до грібенця, потертого об волосся.

Магнітні

Супроводжуються поворотом магнітної стрілки

·      Протягування до магнітів залізних предметів.

·      Обертання магнітної стрілки.

·      Електромагніт.

Звукові

Коливання частинок середовища, що поширюється в просторі.

·     Писк при польоті комара.

·     Дзинчання при польоті мухи.

·     Гуркіт двигуна.

Світлові

Передача енергії променями.

· Світіння Сонця, ел. лампи.

· Розкладання світла на сім кольорів (веселка)

· Відбивання і заломлення променів.

Хімічні

Молекули змінюються за складом

· Горіння вугілля, дров.

· Гасіння соди оцтом.


 

                                   Слайдова презентація до уроку


(Слайди1-11)

Сайт создан с Mozello - самым удобным онлайн конструктором сайтов.

 .